Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Виконавця (від імені Виконавця), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана Сторонами в процесі участі Учасника в Програмі, тощо.
 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


 Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем на підставі згоди, отриманої від Покупця згідно умов правил.
 Виконавець підтверджує та гарантує, що:

- обробка персональних даних, отриманих від Покупця , здійснюється для конкретних і законних мети та цілей, визначених умовами Правил  «Згода на обробку персональних даних», або у випадках, передбачених законодавством України.
- персональні дані обробляються  Продавцем на підставі згоди, що надана Покупцем на умовах правил, у суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту Персональних даних;
- при обробці персональних даних Продавцем здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;
- обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;
- Продавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Покупців, окрім випадків, передбачених законодавством України.
  Продавець має право доручити обробку персональних даних третій особі  чи бути Розпорядником персональних даних на умовах, визначених у відповідному письмовому договорі.
  Третьою особою, яка обробляє персональні дані може  бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
  Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначеними у договорі з Покупцем.
 Роблячи замовлення на  у інтернет магазині , Покупець підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами даної Політики конфіденційності, умовами, та «Угодою користувача», що розміщена за адресою www.via.com.ua.
  Покупець не має права використовувати Сайт якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики.
  У випадку, якщо при використанні Сайту Покупець будь-яким способом стала відома інформація відносно Продавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Покупцеві заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
  Покупець розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.
  Покупець визнає, що, у разі халатного відношення Покупця до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших даних Покупця . У такому випадку Продавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Учаснику таким доступом.

 

ЗМІНА / РЕДАГУВАННЯ / ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ


 Змінювати та редагувати свої персональні дані Покупець може, зайшовши на Сайт за своїм персональним паролем. Припинити участь та видалити свої персональні дані Покупець може шляхом направлення Продавцеві заяви у довільній формі на припинення  діяльності та обробки своїх персональних даних із зазначенням особи, та номеру карки за поштовою адресою, зазначеною у розділі Контактна інформація. Після отримання Продавцем такого повідомлення участь Покупець припиняється діяльність та  персональні дані Покупця знищуються. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ У ВИПАДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


 Продавець залишає за собою право вносити зміни у дану Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики набуває чинності з моменту її публікації на даному Сайті. Використовуючи Сайт Покупець підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Покупцем Сайту. 

 

ІНШІ УМОВИ


 Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Покупець або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.